Nieuws

Alleen geopend op vrijdag en zaterdag middag van 13.00 tot 17.00.
Als u iets wil kopen wat u op de site (of in de etalage) heeft gezien, neem gerust even contact met ons op.

Dit is geen webshop, u ziet hier een gedeelte van huidige winkelaanbod.
U kunt wel bestellen maar op eigen risico.
Via (Neem contact op over dit product) de link naast het product,
hier kunt u ook uw bestelling doorgeven.

De geschiedenis van het pand op Voorstraat 275 (vroeger nr.289) te Dordrecht.

 A. ARTIGES , Koopman in Parapluijen, sedert jaren binnen deze stad geëtablisseerd, en wonende op de Voorstraat,(c10) tusschen den Donkeren Stijger en de Beurs ,Verkoopt allerlei soorten van PARAPLUIJEN, overtrekt en repareert dezelve, alles tot een civiele prijs, en verzoekt een ieders gunst en recoramandatie.  lezen. In 1884 werd het vernummerd van C 10 naar 217.In 1900 lieten de kleinzoons het pand verbouwen waar grootvader Pierre (Arno Jean) in 1820 introk na eerst 2 jaar eerder in Rotterdam aan de Hoogstraat eenzelfde fabriek te hebben opgezet welke hij aan een familielid doorverkocht.   Doordat de fabricage naar de Wijnstraat verplaatst werd (en later, w.s. na de brand, naar de kuipershaven 44) kwam er in de winkel in de Voorstraat meer ruimte vrij de artikelen te etaleren. In 1938 werd het pand wéér verbouwd. Nu met het huisnummer 275.  Pierre Martinot overleed op 78 jarige leeftijd op 13 oktober 1893. Zijn vrouw, Marie Catherine Daurij overleed op 67 jarige leeftijd in 1888.

De oude Martinot de paraplu en wandelstokken winkel van Dordrecht Van 1820 tot 2009.

Toen nog op nummer 289.

Dit is voor de verbouwing van rond 1938 waarbij voor en achtergevel vernieuwd werden, en er achter 2 meter aangebouwd werd.

Let ook op de 2 paraplu’s aan de zijkanten, waarvan er nog steeds 1 midden in de gevel hangt. Helaas is 1 van de paraplu’s gestolen.

Nog met oude dame (Wilhelmina) voor de deur. Links de kleine beurs op nummer 277 de hengelsport winkel van Klaas. En aan de andere zijde zat een schoenreparatie winkel.

De eerste Hollandse paraplu fabriek. Martinot bij kuipershaven te Dordrecht.

De laatste generatie (Albert en zus Wilhelmina) showen hun nieuwe collectie de nieuwste paraplu’s en wandelstokken.

 

Door Martinot gebruikte stickers. Martinot gebruikte nooit een opdruk of anders maar altijd stickers, waardoor het zeer moeilijk is om een Martinot paraplu of wandelstok is te herkennen.

Jean Piere Martinot

Ter ere van het 175 jarig bestaan van Martinot.
Op 22 Februari 1995 werd er een receptie gegeven ter ere van het 175 jarig bestaan van de speciaal zaak in dames-heren-kinder paraplui’s en wandelstokken.

Parapluwinkel Martinot aan Voorstraat na 190 jaar verleden tijd

DORDRECHT – Na bijna 190 jaar is de Dordtse paraplu- en wandelstokkenwinkel Martinot verleden tijd. De unieke winkel bleef  aan de Voorstraat in november 2008 nog even open, nadat eigenaresse Wilhelmina Gelissen op 84-jarige leeftijd was overleden. De neven en nichten deden dat uit respect voor de traditie. Daarna werd snel duidelijk dat niemand in de familie Martinot  zou willen voortzetten.

Daarom eindigt in 2009 een brokje unieke en beroemde Dordtse winkelgeschiedenis, die het lange tijdperk omvat tussen 1820 en 2009.
Vaak werd beschreven – en niet alleen in Dordtse bladen – dat de Fransman Jean Pierre Martinot de eerste Nederlandse parapluwinkel Martinot opende op 22 februari 1820 aan de Voorstraat.  Achter de voordeur is de vertrouwde inrichting nog steeds aanwezig (na verbouwing in 1938).
Na de winkel kwam er eind negentiende eeuw de NV Eerste Hollandse Paraplufabriek aan de Kuipershaven bij, die bestond tot 1925.

De naamgever Martinot was de overgrootvader van de in november 2008 overleden Wilhelmina Gelissen, die de zaak sinds 1965 met haar broer Albert runde. Albert overleed zes jaar geleden al. Daarna ging zijn zus door, ondanks dat zij al jarenlang AOW kreeg, maar met de familietraditie voor ogen en natuurlijk de bijzondere contacten met mensen die vaak langer dan een halve eeuw de winkel trouw waren gebleven.

Brand in de paraplufabriek van de firma Martinot, naast de RK Bonifatiuskerk in de Wijnstraat.Gebouw.
4 mei 1904.
Heden middag 12 uur brak brand uit in de Eerste Hollandsche Parapluiefabriek der firma P. Martinot, Wijnstraat 61 (2020: nr. 115) alhier. Juist hadden een der patroons en het personeel het gebouw verlaten, toen een der buren rook uit het dak zag dringen en daarvan kennis gaf aan de politie, die terstond de brandweer liet alarmeeren. Deze was inmiddels ook van andere zijde gewaarschuwd, zoodat in een oogwenk de slangenwagen der politie, de slangbrandspuit van den betrokken kring, de reddingsbrigade met ladderwagen, de rijdende en een der drijvende stoombrand-spuiten op het terrein aanwezig waren en een macht van water in het brandend gebouw wierpen. De brand is aangekomen op den staalzolder, waar ook een massa afgewerkte parapluies gereed lagen, vermoedelijk — maar dit wordt nog onderzocht — door het, ondanks het verbod van rooken, achteloos wegwerpen van een lucifer. Bedoelde zolder en de daaronder gelegen snijkamer zijn totaal uitgebrand; het kantoor en andere vertrekken beliepen groote waterschade; het achtergedeelte van het pand bleef grootendeels gespaard. De aangrenzende, maar gelukkig door een gang van een meter breedte van het aangetaste pand gescheiden Roomsch Katholieke kerk leed weinig schade ; alleen de zijgoot werd geblakerd ; van een dakvenster sprongen eenige ruiten en in de kerk zelf werden door het vallend puin een aantal ruiten vernield. Van perceel 59 aan de andere zijde werd het dak eenigszins door het vuur aangetast, maar ook dit is van weinig beteekenis. Dadelijk na het uitbreken van den brand waren een aantal rappe handen bezig om de boeken van het kantoor, benevens een groote partij stukgoederen en parapluies in veiligheid te brengen. Te ruim half een was men den brand meester, maar nog geruimen tijd bleef het vuur smeulen, zonder echter gevaar voor uitbreiding op te leveren. Persoonlijke ongelukken kwamen bij den brand niet voor; alleen werd een der spuitgasten door glasscherven aan de hand verwond.